Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“

Spalio 20 d. mokyklos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Konstitucija gyvai“, skirtoje Konstitucijos dienai paminėti. 10 klasės mokinės su istorijos mokytoja Dalia Misūriene supažindino mokinius su Konstitucijoje skelbiamomis nuostatomis, prisiminėme šalies Konstitucijos 29 straipsnį, skelbiantį lyčių lygybę bei kitas laisves. Ši demokratinė nuostata įtvirtinta tik prieš 100 metų JAV ir prieš 102 metus Lietuvoje. Todėl iškėlėme šūkius su reikalavimais balsuoti ir lyg persikėlėme šimtmečiu atgal į istorinius įvykius. Dėkojame už pilietišką poziciją 9 ir 10 kl. mokinėms Natalijai, Gertrūdai, Aleksandrai, Samantai, Emilijai ir Austėjai.

Žaislai iš skiaučių

Spalio 6 d. svečiai iš saviraiškos studijos AK’MENUKAI 5-6 kl. mokinius supažindino su žaislų atsiradimo istorija, mokė vaikus iš skiaučių pasigaminti lėles. Istorijos mokytojos Dalios inicijuota edukacinė programa mūsų mokyklos ugdytiniams labai patiko.

RUGSĖJO 1 D.

Ar girdi – ir vėl skambutis aidi.Vadovėliuose nubudo raidės.Į klases plačiai duris atvėręsGrįžta vasaros takais rugsėjis.Ir po paslaptingą mokslo šalįLeidžiasi keliaut visi, kas gali. Su mokslo ir žinių dienasveikina Vilniaus “Šaltinio“ pagrindinės mokyklos bendruomenė.Mokslo metų šventės pradžia rugsėjo 1 d. 10.00 val. Renkamės mokyklos kieme, esant blogam orui renkamės į klases.