Month: lapkričio 2011

Apie mokyklą

Mokomoji kalba – lietuvių. Be valstybinės (lietuvių), mokykloje dėstoma anglų, rusų, vokiečių kalbos. Mokykloje veikia daug įvairių būrelių: sporto (krepšinis, judrieji žaidimai), rankdarbių, muzikos, literatų, informacinių technologijų, meno, geografijos, biologijos. Atmosferą mokykloje lemia ir kolektyvą vienija bendros mokyklos šventės, kurios puoselėjamos ne tik dėl gilių ir gražių tradicijų, bet ir dėl jų auklėjamojo poveikio: Pirmojo skambučio šventė, Mokytojo diena, Kalėdinis susitikimas, Naujametinė šventė, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė…   Misija Siekti profesionaliai įgyvendinti valstybine švietimo politiką, racionaliai panaudoti turimus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius. Tikslas Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą valstybine kalba, puoselėti lietuvybę, lietuvių kalbos mokėjimą, pilietiškumą, tautiškumą, teikti paramą… Plačiau