Month: vasario 2012

Olweus programa

OLWEUS programa ir jos metu atliekami tyrimai plačiai pripažinti pasaulyje. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. OLWEUS Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo. Nuo 2011 metų rugsėjo 1 dienos mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. OLWEUS programa yra įgyvendinama mokykloje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn. Programoje dalyvauja 75 mokyklos darbuotojai. Mokykloje sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas bei Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG). Mokyklos bendruomenės nariai, mokytojai ir kiti darbuotojai, kas… Plačiau