Day: 21 gruodžio, 2018

KALĖDOS MOKYKLOJE

Pasveikinti vaikų su gražiausia žiemos švente – Šv. Kalėdomis atvyko mokyklos socialiniai partneriai LIPF “Hope Worldwide Vilnius“ savanoriai  ir Kelionių teatro aktoriai. vaikai kartu su aktoriais šoko, dainavo, žaidė žaidimus.     Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir  vyr. mokytoja V. Rudienė, vyr. mokytoja J. Antanavičienė, vyr. mokytoja L. Tubienė, auklėtoja V. Sirtautaitė, būrelio vadovas V. Kuprys, auklėtojos padėjėja L. Maračinskienė rytmečio šventėje linksminosi su Kalėdų Seneliu: deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, žaidė įvairius žaidimus.                               Kalėdų Senelio sulaukė ir pradinių klasių mokiniai.  Vadovaujami pradinių klasių mokytojos metodininkės A.Misiūnaitės ir muzikos vyr. mokytojos D.Baškevičienės parodė nuotaikingą koncertą Kalėdų Seneliui, tėveliams (globėjams, rūpintojams)… Plačiau