Month: kovo 2020

NUOTOLINIS MOKYMAS

Visi šiandien žinome, kokioje situacijoje esame – turime apsaugoti save ir vieni kitus. Tokios situacijos akivaizdoje, tik bendros pastangos, susitelkimas ir atsakomybė leis pasiekti tinkamų rezultatų.Mūsų visų laukia nauji iššūkiai, nuo 2020 m. kovo 30 d. mokymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.Prašome susipažinti su nuotolinio mokymo organizavimo tvarka 1-10 kl. mokiniams bei ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA_1-10 kl NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA ikimok_priesmok

Informacija dėl mokinių atostogų

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“  koreguojamas ugdymo procesas: nuo 2020 m.  kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokiniams… Plačiau