Olweus programa

Olweus programa


OLWEUS programa ir jos metu atliekami tyrimai plačiai pripažinti pasaulyje. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. OLWEUS Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo.
Nuo 2011 metų rugsėjo 1 dienos mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. OLWEUS programa yra įgyvendinama mokykloje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.
Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn.
Programoje dalyvauja 75 mokyklos darbuotojai.
Mokykloje sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas bei Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG).
Mokyklos bendruomenės nariai, mokytojai ir kiti darbuotojai, kas antrą savaitę susitiks ir 90 min. mokysis, analizuos patyčių problemas, teiks konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais. Kartą per savaitę mokykloje bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.