Apie mokyklą

Apie mokyklą

Mokyklos misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą. Ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų,  atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

Mokyklos vizija

Mokykla ugdanti išsilavinusią, dorą, kūrybingą, laisvą, sugebančią integruotis į socialinę aplinką asmenybę, padedanti ugdytis gebėjimus, būti konkurencingam besikeičiančioje visuomenėje; ugdanti sveiką ir sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas, tautos kultūros pagrindus asmenybę.

Mokyklos veiklos tikslas

Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.