Kategorija: Projektai

Projektas „Mokymasis visą gyvenimą“

Nuo 2013 m. Vilniaus Šaltinio pagrindinė mokykla dalyvauja 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ (toliau – Projektas). 2014 m. projektas tęsiamas toliau ir mokykloje įsteigtas karjeros koordinatoriaus etatas.Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.Viena iš pagrindinių projekto veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai… Plačiau

Pamoka netradicinėje erdvėje

Rugsėjo 18 d. Vilniaus ,,Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje buvo pristatytas naujausias informacinių technologijų išradimas – Skaitmeninis planetariumas. Mokyklos sporto salėje laikinai įrengtame  kupole vaikai turėjo galimybę vizualiai priimti informaciją apie tai, kas dedasi už mūsų žemės ribų. 3D formatu demonstruojamame filme moksleiviai patyrė ne tik daug gerų emocijų, bet ir diskusijų. Skaitmeninis planetariumas suteikė naudingos ir įdomios informacijos apie dangaus kūnus, supantys nuostabūs vaizdai padėjo nusikelti į kitas planetas ir suvokti mūsų erdvės didybę. Už vizualią pamoką, nepaprastą informacijos šaltinį nuoširdžiai dėkojame „Sferinis.šou“ komandai. Tiek moksleivių, tiek mokytojų nuomone,  informacinių komunikacinių technologijų naujovės skatina mokymosi motyvaciją, pamoka tampa įdomi, neįprasta, efektyvi.… Plačiau