Draugiškoji SEU olimpiada „DRAMBLYS“

Draugiškoji SEU olimpiada „DRAMBLYS“

Š. m. kovo 5-9 dienomis Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 4a klasės mokiniai dalyvavo Pozityvaus ugdymo instituto rengiamoje draugiškoje SEU olimpiadoje „Dramblys“.

Mokiniai atliko įvairias užduotis ir ugdė  savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo kompetencijas.  Dirbdami individualiai, porose ir grupelėse mokėsi išklausyti kitą, priimti bendrus sprendimus, valdyti  ir atpažinti emocijas.

4a klasės mokytoja metodininkė Audronė Misiūnaitė