Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

—- 2020—-

2020 m. II ketvirtis:

Finansinės ataskaitos 2020 II ketv.

2020 m. I ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita

—- 2019 —-

2019 m. III ketvirtis:

  1. Finanasinės būklės ataskaita

2019 m. II ketvirtis:

  1. 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
  2. Veiklos rezultatų ataskaita
  3. Finansinės buklės ataskaita

2019 m. I ketvirtis:

  1. Finansinės būklės ataskaita

—- 2018 —-

2018 m. IV ketvirtis:

1.  Metinių_finansinių_ataskaitų_rinkinys

2018 m. III ketv.
2018 m. II ketv.
2018 m. I ketv.

—- 2017 —-

2017 m. IV ketvirtis:

2017 m. III ketvirtis:

2017 m. II ketvirtis:

2017 m. I ketvirtis:

—- 2016 —-

2016 m. IV ketvirtis:

1. Finansinės būklės ataskaita
2. Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
3. Veiklos rezultatų ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)
6. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
8. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
10. 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 m. III ketvirtis:

2016 m. II ketvirtis:

2016 m. I ketvirtis:

1. 2016 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Finansinės būklės ataskaita (forma FBA)
3. Veiklos rezultatų ataskaita (forma VRA)

—- 2015 —-

2015 m. IV ketvirtis:

1. 2015 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Finansinės būklės ataskaita (forma FBA)
3. Veiklos rezultatų ataskaita (forma VRA)
4. Pinigų srautų ataskaita (forma PSA)
5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 8P1)
6. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 12P1)
7. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 13P1)
8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 20P4)

2015 m. III ketvirtis:

2015 m. II ketvirtis: