Padėka

Padėka

ŠMM REGIONINIŲ MOKYKLŲ VYR. SPACIALISTEI JOLITAI KUTKAITYTEI

Dėkojame Jums už suteiktą puikią galimybę mūsų mokyklos mokinukams apsilankyti dailės galerijoje.
Vaikučius galerijoje labai šiltai sutiko ir priėmė dailininkė Edita
Suchockytė, kuri vaikams įdomiai papasakojo kaip yra daromi grafikos darbai, iliustracijos knygoms, paveikslai. Taip pat vaikučiai buvo pavaišinti saldumynais. Ugdytiniai su dideliu susidomėjimu šnekėjosi, klausinėjo dailininkės kokius mokslus reikėtų baigti ir nuo kada pradėti mokytis, kad taip pieštų.
Vaikučiai pasakojo p. Editai, kad ir jie dalyvauja įvairiose parodose.
Dailininkė E. Suchockytė nutapė vaikų portretus, o ugdytiniai mielai pozavo.