Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Ugdymo proceso organizavimas 1–10 klasėse

2020–2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos ( 35 savaitės);
5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos  (37 savaitės).

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.
Vasaros atostogos1–4 kl. 2021 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.
5–10 kl. 2021 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Trimestrai:

I     2020 m. rugsėjo 1 d.2020 m. lapkričio 30 d.
II 2020 m. gruodžio 1 d.2021 m. vasario 26 d.
III2021 m. kovo 1 d.2021 m. birželio 8d. (1–4 klasėse)
2021 m. birželio 23 d. (5–10 klasėse)