Paslaugos

Paslaugos

Mokykloje teikiamos paslaugos:

  • pradinis ir pagrindinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;
  • apgyvendinimas bendrabutyje;
  • maitinimas mokyklos valgykloje;
  • vaikų vasaros stovyklos organizavimas;
  • specialistų pagalba (logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, gydytojas).