Piešinių konkuras „Lietuvos pilys“

Piešinių konkuras „Lietuvos pilys“

1–10 klasių mokiniai įprasmino dviejų svarbių Lietuvai datų – Vasario 16 ir Kovo 11 d. paminėjimą kūrybiniais darbais – dalyvavo mokykloje organizuotame piešinių konkurse „Lietuvos pilys“. Visi dalyviai, paskatinti dailės mokytojos A. Šulskutės ir pradinių klasių mokytojų: L. Šalnienės, R. Sičiūnienės, S. Šmuilaitienės ir A. Misiūnaitės, padedami tėvų, domėjosi Lietuvos pilimis ir su jomis susijusiomis istorijomis bei stengėsi kūrybiškai ir išradingai įgyvendinti savo sumanytas idėjas.