Tarptautinė mokytojų diena

Tarptautinė mokytojų diena

Tarptautinė mokytojų diena
Kaip ir kiekvienais metais, spalio 5-ąją mūsų mokyklos mokiniai sveikino pedagogus su Tarptautine mokytojų diena. Pradinių klasių mokiniai ta proga pagamino ir kiekvienam asmeniškai padovanojo po gražų meno darbelį, o vyresnieji šįkart nusprendė šiek tiek paišdykauti ir savo mokytojus pasveikino kiek nestandartiškai.
Pertraukos metu visi mūsų pedagogai buvo sukviesti į mokyklos pirmojo aukšto foje. Gražų sveikinimo žodį tarė direktorė Ona Jurgilienė, devintos klasės merginos paskaitė po mokytojams skirtą posmą. O kai tik visi šie formalūs sveikinimai buvo baigti, vyresniųjų klasių mokiniai pakvietė visus sustoti ratu. Mokytojams buvo paaiškinta, jog mokiniai, atsidėkodami už ilgametį rūpestį ir pedagogų atsidavimą savo darbui, nori atsilyginti tuo pačiu – t.y. kažko juos išmokyti. Kadangi vienas iš dalykų, kuriais gali pasipuikuoti mūsų ugdytiniai, yra šokiai, buvo vienbalsiai nuspręsta čia pat pastatyti bendrą pedagogų šokį pagal V. Šiškausko dainą „Lietuva (Mūsų kaimas)“. Mokiniai čia pat pademonstravo pagrindinius judesius, atitinkančius dainos žodžius, o ratu sustoję mokytojai, mokyklos bibliotekininkui V. Kupriui pritariant gitara, dainuodami ir linksmai kvatodami ką tik išmoktus judesius sujungė į vientisą šokį.
„Už gerą mokymąsi“ mokytojai buvo atitinkamai įvertinti, t.y. apdovanoti gėlėmis, bet, ko gero, geriausias įvertinimas tą dieną buvo neįtikėtinai gera mokyklos bendruomenės nuotaika.    
Auklėtoja Jurgita Antanavičienė