Tolerancijos diena

Tolerancijos diena

Tolerancijos diena

Mokyklos socialiniai partneriai LIPF „Hope worldwide Vilnius“ Tolerancijos dienos proga mokyklai padovanojo „Kelionės teatro“ spektaklį „Svajutė ir Girutis. Paskui žvaigždes“. Spektaklį stebėjo ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupių vaikai bei 1-4 kl. mokiniai.  Po spektaklio vaikai su auklėtojomis pasidalino patirtais įspūdžiais, aptarė spektaklio veikėjų, Svajutės ir Giručio, draugystę. Visi pasidžiaugė gražiu renginiu ir pažintimi su „Kelionės teatro“ aktoriais.

Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas
Leonas Šlekys
[:]