Biudžeto ataskaitų rinkiniai

Biudžeto ataskaitų rinkiniai

—-2020—-

2020 m. II ketvirtis:

Biudžeto ataskaitos 2020 II ketv.

2020 m. I ketvirtis:

Biudžeto ataskaitų rinkinys

—-2019—-

2019 m. IV ketvirtis:

 1. Biudžetinių išlaidų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma Nr. 1)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2)
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4)

 

2019 m. III ketvirtis:

 1. Biudžeto išlaidų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma Nr. 1)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2)
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4)

 

2019 m. II ketvirtis:

 1. Biudžeto išlaidų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma Nr. 1)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2).
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4)

 

2019 m. I ketvirtis:

 1. Biudžeto išlaidų ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma Nr. 1)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) 
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4)

 

—-2018—-

2018 m. IV ketvirtis:

 1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma Nr.1)
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(Forma Nr.2)
 4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4)

 

2018 m. III ketvirtis:

 1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2)
 3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr. 4)
 4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma Nr. 1)

 
2018 m. II ketvirtis:

 1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
 2.  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr.2)
 3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4N)
 4.  Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (Forma 1N)

 
2018 m. I ketvirtis:

 
—-2017—-

2017 m. IV ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma 1N)
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė)
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė)

2017 m. III ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (Forma B14)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
6.Pažyma dėl finansavimo sumų

2017 m. II ketvirtis:

 

2017 m. I ketvirtis:

 

—- 2016 —-

2016 m. IV ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (Forma B14)
5. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (Forma 5N)
6. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-SPD)
7. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-PD)
8. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-KITI)
9. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-KD)

2016 m. III ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (Forma B14)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. II ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4N)
4. Pažyma dėl finansavimo sumų

2016 m. I ketvirtis:

 

—- 2015 —-

2015 m. IV ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (forma B14)
5. Pažyma dėl finansavimo sumų

2015 m. III ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (forma B15)
5. Pažyma dėl finansavimo sumų

2015 m. II ketvirtis:

 

2015 m. I ketvirtis: