Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2020 metai
Tech. personalas iš krepšelio796
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui704
Mokyklos auklėtojas509
Bibliotekininkas*
Logopedas*
Mokytojas1033
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą1380
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą*
Mokytojo padėjėjas249
Psichologas*
Skyriaus vadovas*
Socialinis pedagogas*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Pareigybės pavadinimas2019 metai
IV ketv.
  • Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius1972.0
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui)1712.0
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas1522.0
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui1125.0
  • Specialistai, pedagogai ugdymo įstaigoje
 
Mokytojas1420.0
Auklėtojas (priešmokyklinio ugdymo pedagogas)1250.0
Psichologas1223.0
Specialusis pedagogas993.0
Socialinis pedagogas1240.0
  • Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
 
Vyr. buhalteris1384.0
Buhalteris796.0
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)796.0
Raštinės (vedėjas, darbuotojas)796.0
Auklėtojo padėjėjas581.0
Sandėlininkas555.0
Gydytojas597.0
Dietistas398.0
Vairuotojas584.0
Pastatų priežiūros darbininkai: 
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas555,0
Valytojas555,0
Budintis (sargas, kiemsargis)555,0
Virtuvės darbuotojai: 
Vyr. virėjas584,0
Virėjas555,0
Virtuvės pagalbinis darbininkas555,0