Veiklos sritys

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė Mokyklos veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 80.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
 • finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir naudojimas, kodas 68.20;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90.